Základní umělecká škola
A. Kašpara Loštice
okres Šumperk, příspěvková organizace

Trávník 596/2

789 83 Loštice

+420 583 445 489

losticezus@seznam.cz

Galerie

Přijímací řízení a kritéria talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a milí zájemci o studium v naší škole,

zápis a přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v ZUŠ A. Kašpara Loštice ve dnech 1. 6. – 4. 6. 2021.

Nabízíme výuku hudebního, výtvarného, literárně-dramatického a tanečního oboru.

V naší škole vyučujeme hru na akordeon, keyboard, klavír, kytaru, elektrickou a basovou kytaru, housle, bicí nástroje, zobcovou flétnu a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tubu a sólový zpěv, výtvarnou tvorbu, dramatickou tvorbu a tanec.

Děti je třeba k zápisu přihlásit telefonicky či e-mailem
(mobil: 702 119 457, telefon: 583 414 382, e-mail:
miko@zuslostice.cz).

Ke studiu jsou žáci přijímáni na základě vykonané talentové zkoušky.

 

Harmonogram talentových zkoušek:

Hudební obor (1. budova – ředitelna)

 • úterý 1. 6. 2021        15:30 – 18:00
 • středa 2. 6. 2021       14:00 – 18:00
 • čtvrtek 3. 6. 2021      13:00 – 16:00
 • pátek 4. 6. 2021        13:00 – 15:00

Literárně-dramatický obor (1. budova – sál školy)

 • úterý 1. 6. 2021        14:30 – 17:30

Výtvarný obor (2. budova – Ateliér „U Ibišků“)

 • středa 2. 6. 2021      14:00 – 17:00

Taneční obor (2. budova – taneční sál)

 • čtvrtek 3. 6. 2020     14:30 – 17:30

Požadavky k přijímacímu řízení

 

Hudební obor

Uchazeč o studium je schopen:

 • reagovat na pokyny učitele
 • zazpívat předem připravenou lidovou či umělou píseň
 • zopakovat rytmický útvar předvedený učitelem – vytleskávání
 • zazpívat tóny předehrané učitelem na hudební nástroj

 

Výtvarný obor

Uchazeč o studium je schopen:

 • reagovat na pokyny učitele
 • samostatně nakreslit pocitovou kresbu na zadané téma (např.: můj domov, pohádka, hračka, zvíře), může být doplněno vodovými barvy a pastelkami

 

Literárně-dramatický obor

Uchazeč o studium je schopen:

 • zarecitovat předem připravenou básničku – dobrá výslovnost a artikulace bez zjevných vad výslovnosti
 • předvést základní pohybové dovednosti – postoj, chůze, poskok…
 • reagovat na pokyny učitele formou hereckých etud
 • číst text se správnou dikcí (četba se nevyžaduje u zájemců o PS/ I.)

 

Taneční obor

Uchazeč o studium je schopen:

 • reagovat na pokyny učitele
 • vytleskat rytmus na základě zadaní učitelem
 • reagovat pohybem na změny v hudbě – pomalu, rychle, zastavení…
 • u dětí starších devíti let jsou testovány také fyzické předpoklady – držení těla, předklon, ohebnost,…