Školní výlet 2016

ZUŠ A. Kašpara Loštice společně s OSRPŠ

pořádají školní výlet do BRNA na hrad ŠPILBERK

 z naučných programů pro školy byla vybraná

 ŘEMESLNÁ DÍLNA a DĚJINY LUCEMBURKU V KOMIKSU

Zájezd  se koná dne 25. 5. 2016 středa

                                     

Vstupné: 85,–Kč, (50,- Kč program pro školy + 35,–Kč KASEMATY) jízdné autobusu hradí škola.

Zájemci o školní výlet hlaste se do 6. května 2016 u svých třídních učitelů, v ředitelně nebo v kanceláři. Tel. 583 445 489.

Podrobné informace o výletě předáme při úhradě zájezdu.      

Organizaci zájezdu má na starosti       BcA. Václav Zapletal, zástupce statutárního orgánu

                                                                 předsedkyně OSRPŠ MVDr. Z. Čejková

 

Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice a OSRPŠ ZUŠ A. Kašpara Loštice 

 

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ZÁJEZDU

NA HRAD  ŠPILBERK, BRNO

Odjezd:                                  25. 5. 2016 STŘEDA  

v 7:00 hod., autobus přistaven na autobusovém nádraží,

náměstí Míru v Lošticích 

 

Program zájezdu:                 od 9:00 hod. – 9:45 hod.

Kasematy: komentovaná prohlídka žaláře s průvodcem

od 10:00 hod. -12:00 hod.

naučné programy dle věku dětí:

 řemeslná dílna (mladší žáci)  

nebo

    dějiny Lucemburků v komiksu (starší žáci)

od 12:00 hod. – 13:45 hod.

volnější program dle domluvy, v prostorách hradu Špilberk je k vidění:

zvonkohra, rozhledna, hradní studna.

Na nádvoří je cukrárna, bistro, restaurace.

 

Předpokládaný návrat:        cca 15:30 – 16:00 hod., autobusové nádraží, náměstí Míru v Lošticích

Organizaci zájezdu má na starosti

statut. zástupce školy            BcA. Václav Zapletal                    608 714 405

předsedkyně OSRPŠ           MVDr. Zuzana Čejková                  737  979 160

 

děti, které se výletu zúčastní, si v kanceláři, nebo ředitelně vyzvednou vrácenky pro podpis rodičů !!!