Základní umělecká škola
A. Kašpara Loštice
okres Šumperk, příspěvková organizace

Trávník 596/2

789 83 Loštice

+420 583 445 489

losticezus@seznam.cz

Galerie

Pavel Beneš- zobcová flétna,žesťové nástroje

Je absolventem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži kde studoval hru na trubku.Svoji pedagogickou dráhu učitele žesťových nástrojů začal ve svém rodném městě Králíky, po třech letech přestoupil do Mohelnice kde setrval 13 let, zde vyučoval zob.flétny, žesťové nástroje a vedl dechový orchestr žáků ZUŠ. V současné době, již 18 let, vyučuje na ZUŠ v Lošticích kde učí zobcové flétny, žesťové nástroje a komorní hru. 

Jeho žáci i soubory se účastní  okresních, krajských i celostátních soutěží ZUŠ  kde se umisťují na předních místech.  Některé své žáky připravil ke studiu na konzervatoř a ti se dnes věnují aktivní umělecké činnosti na profesionální úrovni v symfonických orchestrech nebo pedagogické činnosti na základních uměleckých školách ap.