Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice

Základní umělecká škola
A. Kašpara Loštice
okres Šumperk, příspěvková organizace

Trávník 596/2

789 83 Loštice

+420 583 445 489

losticezus@seznam.cz

Galerie

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 

Vážení rodiče, milí žáci,

domluva rozvrhů na školní rok 2020/2021 proběhne u Vašeho vyučujícího následovně:

 

BENEŠ PAVEL – trubka, lesní roh, tuba, zobcová flétna

Úterý              1. 9. 2020        od 12:00 do 16:00

BRAUN PAVEL – bicí nástroje, pozoun, zobcová flétna, HN

Úterý              1. 9. 2020        od 12:00 do 16:00

HANUSOVÁ GLORIA, Bc. – taneční obor

Čtvrtek           3. 9. 2020        od 15:00 do 18:00

KAŠPAROVÁ MARIE – klavír

Úterý              1. 9. 2020        od 9:00 do 12:00

Středa            2. 9. 2020        od 13:00 do 17:00

Čtvrtek           3. 9. 2020        od 13:00 do 17:00

LUX PETR, Ing. – kytara, elektrická kytara

Úterý              1. 9. 2020        od 9:00 do 12:00

MATĚJOVÁ BARBORA, DiS. – zobcová flétna, příčná flétna, saxofon, klarinet

Úterý              1. 9. 2020        od 10:00 do 13:00

MELKUS IVO, Mgr. – zpěv, literárně-dramatický obor

Úterý              1. 9. 2020        od 15:00 do 18:00

Středa            2. 9. 2020        od 15:00 do 18:00

Pátek              4. 9. 2020        od 15:00 do 18:00

MIKO HANA, Bc., BA – akordeon

Úterý              1. 9. 2020        od 9:00 do 16:00

OLEŠOVSKÁ JULIE – výtvarný obor

Úterý              1. 9. 2020        od 9:00 do 12:00 / od 13:00 do 16:00

Středa            2. 9. 2020        od 14:00 do 17:00

OZOROVSKÝ KAROL, MgA., Mgr. – kytara

Čtvrtek           3. 9. 2020        od 13:30 do 17:00

SITTA MIROSLAV, Bc. – klavír, keyboard, HN

Úterý              1. 9. 2020        od 15:00 do 18:00

Středa            2. 9. 2020        od 15:00 do 18:00

Čtvrtek           3. 9. 2020        od 15:00 do 18:00

Pátek              4. 9. 2020        od 12:00 do 18:00

ŠNOBL PATRIK, dipl.um. – kytara

Středa             2. 9. 2020        od 13:00 do 18:00

TRUNDOVÁ SVĚTLANA, Bc. – housle, keyboard

Středa             2. 9. 2020        od 12:00 do 17:00

Čtvrtek            3. 9. 2020        od 12:00 do 17:00

 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 obnovujeme provoz v Základní umělecké škole A. Kašpara Loštice. Individuální výuka (hudební obor) bude probíhat prezenční formou od 11. 5. 2020 a skupinová výuka (výtvarný obor, taneční obor a literárně-dramatický obor) bude zahájena také prezenčně od 25. 5. 2020. Výuka ve všech oborech bude probíhat podle rozvrhu hodin či podle individuální domluvy s pedagogem Vašeho dítěte.

Žádáme Vás o dodržování hygienických pravidel, se kterými Vás seznámili pedagogové.

 • Při prvním vstupu do budovy školy žák předloží svému vyučujícímu vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Bez čestného prohlášení žák nemůže vstoupit do budovy školy.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • V prostoru před skleněnými dveřmi se žák přezuje.
 • Na toaletě si žák umyje ruce.
 • Žák si vezme osobní věci s sebou do učebny.
 • Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky (toaleta, chodba).
 • Na chodbě se žáci neshromažďují.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Žáci do hodin přicházejí maximálně 5 minut před výukou.
 • Poté, co žákovi skončí hodina, okamžitě odchází z budovy.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

 

 

——————————————————————————————————————————————————