Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice

Základní umělecká škola
A. Kašpara Loštice
okres Šumperk, příspěvková organizace

Trávník 596/2

789 83 Loštice

+420 583 445 489

losticezus@seznam.cz

Galerie

Vážení rodiče, milí žáci,

 

s velkou radostí oznamujeme, že od středy 25. listopadu 2020 se můžeme částečně vrátit k prezenční výuce, a to v individuálních předmětech (hra na hudební nástroj a sólový zpěv – jeden učitel a jeden žák v hodině).

Kolektivní výuka bude nadále probíhat distanční formou (výtvarný obor, taneční obor, literárně-dramatický obor, hudební nauka, komorní hra a soubory).

Ve všech vnitřních prostorech školy nadále platí povinnost nosit roušku, která bude překrývat nos i ústa.

Vyučující Vás budou v nejbližších dnech kontaktovat.

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.

Přejeme Vám pevné zdraví!

 

Další informace:

Opatření PES pro oblast školství

Informace k provozu škol a školských zařízení

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————