Základní umělecká škola
A. Kašpara Loštice
okres Šumperk, příspěvková organizace

Trávník 596/2

789 83 Loštice

+420 583 445 489

losticezus@seznam.cz

Galerie

Výtvarný obor

4

 

Vyučující: Julie Olešovská

Ve Výtvarném oboru prochází děti nejprve přípravným studiem, kde se seznamují s výtvarnými technikami, také základním poznáním o míchání barev.

Dále se děti rozvíjí v umění „DÍVAT SE“ – tedy zesílení pozorovací schopnosti, kdy se učíme odezírat dle skutečných modelů a objektů.

Základní výtvarné techniky jsou: malba, kresba – z ní vycházející grafika, koláž, modelování – práce s hlínou – keramika. Dále různé kreativní doplňky – malba na sklo, batikování, hedvábí a jiné.

Za pěkného počasí chodíme kreslit do pleneru, tedy do přírody, studovat kresbou přírodní útvary a krajinu.

Také je nutné se učit umění kompozice, tedy spojování tvarů do obrazu, umístění objektů v obraze.

Každého jedince tato výuka přivádí k hlubšímu životnímu pohledu, také podrobnějšímu pohledu na svět kolem nás a současně na náš osobní svět – jak vnímáme svět a životní situace my sami.