Základní umělecká škola
A. Kašpara Loštice
okres Šumperk, příspěvková organizace

Trávník 596/2

789 83 Loštice

+420 583 445 489

losticezus@seznam.cz

Galerie

O škole

     V roce 2011 oslavila naše škola 60. narozeniny. Tehdy na počátku září 1951 vznikla jako pobočka hudební školy v Zábřeze. Toto spojení se zábřežskou „lidovou školou umění“ (hudební školy přejmenovány v roce 1961) bylo ukončeno po 37 letech, kdy škola přešla pod LŠU v Mohelnici. Teprve od srpna 1996 se školu podařilo osamostatnit a vznikla tak Základní umělecká škola Loštice (název ZUŠ od roku 1990) – jako zálohová, později příspěvková organizace města. Hudební škola v Lošticích třikrát měnila své působiště. První a nejdelší období prožila ve Ztracené ulici v budově bývalé židovské synagogy. Po 24 letech v roce 1987 se škola přestěhovala do staré mateřské školy na Olomoucké ulici. Zdejší pobyt byl ideální, ale trval pouhých 6 let. Budova se po revoluci vrátila v rámci restitucí původním majitelům a ZUŠ v roce 1993 nakonec přesídlila do jedné z budov areálu základní školy (Trávník 596) nad školní jídelnou. V roce 2005 se ještě navíc podařilo získat a přebudovat další část vedlejší budovy nové školy – v přízemí se samostatným vchodem (Moravičanská 674/6) – pro výtvarný obor, který po 27 let působil v různých provizorních učebnách. Z původní jednotřídkové pobočky o 28 žácích se škola rozrostla na čtyřoborovou školu (v současné době jsou otevřeny pouze dva obory – hudební a výtvarný) s kapacitou 170 žáků a s celkovým počtem 10 – 14 zaměstnanců na delší i kratší pracovní úvazky.

     Od září 2008 udělilo Ministerstvo školství škole čestný název po slavném malíři Adolfu Kašparovi, který v Lošticích žil a tvořil. O rok později došlo navíc po jejich schválení k navýšení kapacity školy ze 170 na 200 žáků s platností od 1. září 2010, což umožní od příštího školního roku otevřít literárně dramatický obor. ZUŠ A. Kašpara Loštice je jen malou školou, prozatím s kapacitou 170 žáků, která se vyznačuje poměrně domáckým charakterem. Velikost školy se však měří především konečnými výsledky a ty u nás spočívají především v bohaté kulturní činnosti, dobrých uměleckých výkonech žáků, úspěšnosti žáků v soutěžích ZUŠ, v přijetí žáků na střední i vysoké školy uměleckého i pedagogického směru a v prezentování žáků výtvarného oboru na výstavách a soutěžích.

     Loštice mají široké okolí, kde možnost studia na základních uměleckých školách není, a tak za dobrými učiteli k nám dojíždějí i z 50 km vzdálenosti – od Šumperka, Bouzova, Vranové Lhoty, Bílé Lhoty atd. Každým rokem z naší malé školy odcházejí 1 – 3 žáci na konzervatoře nebo jiné umělecké, či pedagogické školy. Ostatní žáci nacházejí uplatnění v různých mládežnických souborech nebo si zde aspoň rozšiřují vědomosti a poznatky uměleckého směru, získávají základy uměleckého vzdělání a lásku ke kultuře a umění.

     Snahou školy je vést žáky k zájmu o umění, estetickému cítění a k rozvoji tvořivosti. Jedním z poslání ZUŠ je ale také navazovat na dědictví našich předků a předávat jejich poselství dalším generacím. Hlavním cílem do budoucna je zachovat školu jako oázu umění a opravdových tradičních hodnot vůči přetechnizovanému světu a příkladnou výchovou pomáhat vytvářet řádného a kulturního člověka.