Základní umělecká škola
A. Kašpara Loštice
okres Šumperk, příspěvková organizace

Trávník 596/2

789 83 Loštice

+420 583 445 489

losticezus@seznam.cz

Galerie

 

Vážení rodiče, milé děti a studenti,

výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Vám budou zaslány nejpozději v pondělí 22. 6. 2020. 

 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 obnovujeme provoz v Základní umělecké škole A. Kašpara Loštice. Individuální výuka (hudební obor) bude probíhat prezenční formou od 11. 5. 2020 a skupinová výuka (výtvarný obor, taneční obor a literárně-dramatický obor) bude zahájena také prezenčně od 25. 5. 2020. Výuka ve všech oborech bude probíhat podle rozvrhu hodin či podle individuální domluvy s pedagogem Vašeho dítěte.

Žádáme Vás o dodržování hygienických pravidel, se kterými Vás seznámili pedagogové.

 • Při prvním vstupu do budovy školy žák předloží svému vyučujícímu vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Bez čestného prohlášení žák nemůže vstoupit do budovy školy.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • V prostoru před skleněnými dveřmi se žák přezuje.
 • Na toaletě si žák umyje ruce.
 • Žák si vezme osobní věci s sebou do učebny.
 • Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky (toaleta, chodba).
 • Na chodbě se žáci neshromažďují.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Žáci do hodin přicházejí maximálně 5 minut před výukou.
 • Poté, co žákovi skončí hodina, okamžitě odchází z budovy.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

 

 

——————————————————————————————————————————————————