Základní umělecká škola
A. Kašpara Loštice
okres Šumperk, příspěvková organizace

Trávník 596/2

789 83 Loštice

+420 583 445 489

losticezus@seznam.cz

Galerie

Oddělení hudební nauky

HUDEBNÍ NAUKA je povinným předmětem pro všechny žáky  hudební školy, výuka probíhá  1x týdně kolektivní formou. Žákům, kteří nemají ze závažných důvodů možnost navštěvovat kolektivní HN, je povolena individuální výuka. Délka studia je 5 let.

Žáci se ve výuce seznamují se základy hudební teorie (zápis a čtení not v houslovém a basovém klíči, délky not, intervaly, stupnice, italské hudební názvosloví ad.) a historie, na praktických příkladech se učí také základním rytmickým a intonačním dovednostem.

Žáci pravidelně vystupují s Pěveckým sborem hudebních nauk na veřejných koncertech školy.

Výukový materiál: M. Vozar, H. Šípková: Hudební nauka pro 1. – 5. ročník ZUŠ

Vyučující:

Petr Lux
Hana Miko

 

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA

je určena nejmladším dětem. Cílem přípravné hudební výchovy je všestranný rozvoj hudebních schopností a dovedností začínajících muzikantů. Při výuce základních znalostí ze světa hudby je především kladen důraz na hravou formu.

Výukový materiál: M. Nesvadba, V. Pospíšilová, M. Vozar: Pracovní sešit pro PHV

 

 

 

Vyučující:

Hana Miko