Základní umělecká škola
A. Kašpara Loštice
okres Šumperk, příspěvková organizace

Trávník 596/2

789 83 Loštice

+420 583 445 489

losticezus@seznam.cz

Galerie

Marie Kašparová- klavír

Po maturitě na SVVŠ v Litovli vystudovala Konzervatoř v Brně – obor klavír.

Nejprve působila jako učitelka na LŠU Zábřeh, pobočka Loštice. Od r. 1981 byla jmenována vedoucí pobočky v Lošticích a po osamostatnění školy v r.1996 se stala ředitelkou ZUŠ Loštice.