Základní umělecká škola
A. Kašpara Loštice
okres Šumperk, příspěvková organizace

Trávník 596/2

789 83 Loštice

+420 583 445 489

losticezus@seznam.cz

Galerie

Světlana Trundová- housle,keyboard

Studium:

 

1988 – Základní umělecká škola Chust

1992 – Hudební konzervatoř Užhorod

1995 – Univerzita Palackého Olomouc FF, zkouška z českého jazyka

    2006 – Základní umělecká škola Šternberk; Nejnovější poznatky ve výuce houslové hry v základních a středních uměleckých školách    

2007 – Akademie múzických umění v Praze;  Program celoživotního vzdělávání

    2010 – Janáčkova konzervatoř  v Ostravě;  Příprava žáků ZUŠ ke studiu na středních uměleckých školách 

 

Profesní činnost:

 

1990 – Republiková soutěž talentů v Užhorodě

1992 – Filharmonie Užhorod

2000 – doposud; soukromé hodiny u doc. Marty Boháčové,  emeritní sólistky ND v Praze   

2005 – Moravské divadlo Olomouc, W.A. Mozart, Figarova svatba, role Barbariny.

2007 – Státní opera Praha – Matiné Jarmila Novotná (zpěv)

    2008 – Chrám Matky Boží před Týnem, Vzpomínková akce  k 90. výročí stržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí (zpěv)

    2010 – Muzeum Adolfa Kašpara, Vzpomínka stého výročí příchodu malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara do Loštic  (housle, zpěv)

 

Pedagogická činnost:

 

1992 -1994  ZUŠ Sokernice

1996 – doposud ZUŠ Adolfa Kašpara v Lošticích

2007 – doposud ZUŠ V Mohelnici