Základní umělecká škola
A. Kašpara Loštice
okres Šumperk, příspěvková organizace

Trávník 596/2

789 83 Loštice

+420 583 445 489

losticezus@seznam.cz

Galerie

Pavel Braun

Pavel Braun je studentem na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Svá studia započal v roce 2014. Hře na bicí nástroje se věnuje již od osmi let, kdy začal navštěvovat tento obor na ZUŠ v Lošticích. Zde také absolvoval hru na trubku. Bicím nástrojům a hudbě samotné se hojně věnuje i ve svém volném čase. Pavel je členem a uměleckým vedoucím několika hudebních uskupení mnoha žánrů. Od roku 2016 až doposud učí hru na bicí nástroje na ZUŠ Žerotínova v Šumperku. Roku 2018 začíná vést toto studijní zaměření a souborovou hru i na ZUŠ v Lošticích.